Humanitární projekty

Satja Sáí Bába inicioval, vedl a realizoval celou škálu humanitárních projektů v Indii a tím inspiroval své následovníky k uskutečňování podobných projektů po celém světě.

Zdravotní péče

V roce 2002 Sáí Bába řekl:

Je mnoho chudých a utiskovaných lidí, kteří trpí nedostatkem řádné lékařské péče. Ve velkých nemocnicích se o ně nikdo nestará, protože si nemohou dovolit drahá léčení. V některých nemocnicích jim není dokonce povoleno, aby vstoupili hlavní branou. Může být větší hřích než tento? Mým záměrem je poskytnout zdarma lékařskou péči všem těmto chudým a opuštěným lidem.

Satja Sáí Bába, Promluva 19. 1. 2002

Satja Sáí Bába založil čtyři nemocnice, z nichž dvě jsou vybaveny nejmodernějším zařízením pro vyšší péči v oblastech kardiologie, kardiochirurgie, neurologie, nefrologie, urologie, očního lékařství a v jiných oborech medicíny. Zdravotní péče je také poskytována formou lékařských táborů, které zprostředkovávají potřebnou péči a léky lidem, kteří by k nim jinak nikdy neměli přístup, ale i poučení o výživě a hygieně. Veškerá zdravotní péče je poskytována zdarma.

Více o projektech zdravotní péče ...

Zásobování pitnou vodou

V mnoha odlehlých oblastech Indie nemají chudí lidé přístup k čerstvé pitné vodě. Nosí proto pitnou vodu do svých domovů dlouhé kilometry nebo používají znečištěnou vodu ze studní, což může mít zničující zdravotní následky. V listopadu 1995 oznámil Satja Sáí Bába svůj záměr pomoci lidem trpícím nedostatkem pitné vody. Pod jeho vedením zahájil Sri Sathya Sai Central Trust rozsáhlý projekt na zásobování pitnou vodou. Dosud byl projekt realizován ve čtyřech oblastech: v Anantapur district a Medak a Mahabubnagar districts, v Čennaí a v okresech Západní a Východní Gódávarí. Nezávadná, pitná voda tak byla poskytnuta přibližně 2,7 milionu lidí ve vesnicích a šestimilionovému městu Čennaí.

Více o zásobování pitnou vodou ...

Služba potřebným

Satja Sáí Bába často osobně pečuje o potřebné, ať už se jedná o rozdávání jídla a ošacení nejchudším, darování invalidních vozíků hendikepovaným nebo šicích strojů nezaměstnaným, aby si mohli šitím zajistit své živobytí. Založil domov pro strádající a osiřelé děti v Kammavaripalli a domovy pro seniory v Kadugodi, Bengalúru a Anantapuru.

Více o službě potřebným...