Učení Satja Sáí Báby

Satja Sáí Bába předává ve svých promluvách a psaných textech hlubokou moudrost a nabízí vedení ve všech aspektech duchovního, náboženského a na lidské hodnoty zaměřeného života. Učí, že základní podstata člověka je božská a že smyslem života je uvědomění si tohoto božství. Toho lze dosáhnout, říká, vedením morálního života, poskytováním nesobecké služby lidem v nouzi, konáním duchovní praxe a rozvíjením lásky, úcty a soucitu vůči veškerému životu.

Satja Sáí Bába učí, že všechna náboženství vyjadřují stejné univerzální principy. Nabádá lidi, aby:

  • věřili v Boha, protože je jeden Bůh pro celé lidstvo, ačkoliv může být nazýván mnohými jmény
  • upřímně následovali svá náboženství a žili svůj každodenní život v souladu s dobrým chováním a morálkou
  • respektovali všechna ostatní náboženství, protože žádné z nich neobhajuje negativní a nižší vlastnosti člověka
  • vykonávali nesobeckou službu chudým, nemocným a lidem v nouzi, bez myšlenky na odměnu nebo slávu
  • ve svých životech pěstovali hodnoty pravdy, boží lásky, správného jednání, míru a nenásilí, a svými životy propagovali tyto hodnoty mezi všemi
  • aby milovali a sloužili zemi, ve které žijí, a ctili její zákony

Je pouze jediná společenská kasta, kasta lidství; je pouze jediné náboženství, náboženství lásky; je pouze jediný jazyk, jazyk srdce; je pouze jediný Bůh a Ten je přítomen všude.

Satja Sáí Bába, Promluva 25. 12. 1985

Esence jeho učení může být shrnuta těmito osmi slovy: Milujte všechny, služte všem. — Vždy pomáhejte, nikdy nezraňujte.