Odkazy

Na této stránce můžete nalézt odkazy na související stránky o Sáí Bábovi a jeho učení.

České stránky

www.sathyasai.cz – Stránky Satja Sáí organizace ČR, což je česká odnož mezinárodní organizace, kterou založil Satja Sáí Bába

www.sathyasai.sk – Stránky slovenské Satja Sáí organizace

Anglické stránky

www.radiosai.org – Stránky Radia Sai, kde lze poslouchat bhadžany, promluvy, inspirativní hudbu aj. Dále zde stránky obsahují mnoho inspirativních článků, videa z kulturních programů v Prašánti Nilajam, rozhovory s následovníky Sáí Báby atd.

theprasanthireporter.org – Stránky popisující aktuální dění v Prašánti Nilajam a dále obsahující inspirativní články.

www.saicast.org – Různá videa s promluvami a s kulturními programy v Prašánti Nilajam.

www.sssbpt.info – Stránky s anglickými překlady Sáí Bábových promluv, Váhiní a Summer Showers.

saireflections.org/journals/index.php – Stránky, na kterých se dá objednat časopis Sanathana Sarathi, jež obsahuje inspirativní články a Sáí Bábovy promluvy.

www.saireflections.org – Stránky, na kterých se dají objednat a stáhnout fotografie z různých kulturních programů stejně jako fotografie Sáí Báby.

www.sathyasai.org – Stránky mezinárodní Satja Sáí organizace.

www.sssbpt.org/sri-rudram/VedamMain.html – Elektronické učební moduly na zpívání véd.