Dění v České republice

Satja Sáí Bába učí, že Boha lze dosáhnout skrze dobrovolnou službu bližním, opakováním božího jména a duchovním poznáním. Všechny tyto cesty jsou rovnocenné a vzájemně spolu souvisí. Dobrovolná služba vede člověka k tomu vidět Boha v ostatních, opakování božího jména rozvíjí v člověku lásku k Bohu a duchovní poznání ho vede k uvědomění si, že Bůh je naším niterným základem a jedinou skutečnou pravdou. V České republice se proto na různých místech scházejí následovníci Sáí Báby, aby společně praktikovali toto duchovní učení.

Hlavní organizovanou složkou, která v naší republice působí je česká odnož mezinárodní Satja Sáí organizace (www.sathyasai.cz). Tuto organizaci Sáí Bába založil v šedesátých letech minulého století s cílem umožnit následovníkům uvědomění si Boha skrze praktikování jeho učení. V současné době Satja Sáí organizace pořádá pravidelné aktivity v Praze a Brně a dále pak víkendové akce na různých místech republiky.

Tyto aktivity obvykle zahrnují zpěv duchovních písní a bhadžanů, společné diskuze na duchovní témata (tzv. studijní kruhy), přednášky na duchovní témata, videa, dobrovolnou službu komunitě apod.

Přehled aktivit pořádaných Satja Sáí organizací ČR můžete nalézt na sathyasai.cz/kalendar/prehled-aktivit.

Kromě aktivit Sáí organizace je dále možnost zkontaktovat se na skupinky následovníků v různých místech ČR. V případě zájmu o kontakt pište na info@sathyasai.cz. (Pokud u sebe též organizujete bhadžany, dejte nám prosím vědět.)