Projekty zdravotní péče

Všeobecná nemocnice v Puttaparti

Sáí Bábova iniciativa na poli lékařské péče započala v roce 1956 vybudováním všeobecné nemocnice v Prašánti Nilajam. Jednalo se o zařízení s dvanácti lůžky k potřebě chudých v Puttaparti a okolních vesnicích. Během času poptávka po lékařském ošetření, jež nemocnice nabízela, vzrostla. Pacienti přijížděli z celé oblasti Anantapur district, přilehlých oblastí a dokonce i jiných zemí. Aby mohla být lékařská péče poskytována stále rostoucímu počtu nemajetných pacientů, byla nemocnice modernizována a rozšířena na zařízení s 80 lůžky, kde je společně s péčí o ambulantní pacienty ošetřeno v průměru 600 pacientů denně. V uplynulých 50 letech existence nemocnice zde byly ošetřeny více než 4 miliony pacientů.

Všeobecná nemocnice v Bengalúru

V roce 1976 Satja Sáí Bába založil nemocnici pro matky s dětmi ve Whitefieldu, Bengalúr. Zařízení se rozrostlo ve všeobecnou nemocnici se 100 lůžky, kde je každý den ošetřeno na 500 pacientů a jsou provedeny 3-4 operace.

Nadace pro lékařskou péči

I přes značný pokrok na poli lékařské vědy a technologie je v současnosti pro běžného člověka lékařská péče mnohdy nedostupná z finančních důvodů. Na vzniklou situaci odpověděl Satja Sáí Bába založením Sri Sathya Sai Medical Trustu v září 1991. Cílem této nadace bylo založení specializovaných nemocnic, jež by poskytovaly kvalitní lékařskou péči terciální úrovně pacientům bez ohledu na kastu, vyznání či sociální postavení. Sri Sathya Sai Medical Trust provozuje dvě specializované nemocnice:

Specializovaná nemocnice v Puttaparti

Díky velkému Sáí Bábově nasazení zahájila svou činnost specializovaná nemocnice – Sri Sathya Sai Institute of Higher Medical Sciences – v indickém státě Ándhra Pradéš v roce 1991. V současnosti nemocnice nabízí bezplatnou terciální péči v sedmi specializacích – kardiologie, kardiovaskulární chirurgie, urologie, oftalmologie, plastické chirurgie, ortopedie a gastroenterologie.

Specializovaná nemocnice v Bengalúru

V roce 2001 otevřel Satja Sáí Bába další specializovanou nemocnici – Sri Sathya Sai Institute of Higher Medical Sciences – v Bengalúru ve státě Karnátaka. V nemocnici jsou poskytovány bezplatné lékařské služby v oblasti kardiologie, kardiovaskulární chirurgie, neurologie a neurochirurgie.

Mobilní nemocnice

Od dubna 2006 přiváží pojízdná nemocnice zdravotní péči do vesnických oblastí. Každý měsíc po dvanáct dní poskytuje tým 30 lékařů (z celkových 600) zcela bezplatně své služby v oblasti porodnictví, dětského lékařství, gynekologie, zubního a očního lékařství apod. Žáci místních škol procházejí komplexním lékařským vyšetřením. Probíhají přednášky a video projekce o hygienických a stravovacích zásadách. Jelikož voda v Ándhra Pradéši obsahuje mnoho fluoridu, jsou místní obyvatelé často postiženi fluorózou, proto jsou v rámci lékařského kempu poučeni o jednoduchém způsobu úpravy vody.