Služba potřebným

Služba ve vesnicích

Každý rok vykonávají studenti Šrí Satja Sáí škol a univerzit službu ve více než stovce vesnic. Dům od domu rozdávají jídlo a oděvy, školám věnují papírnický materiál.

Studenti a učitelé Satja Sáí škol v Anantapuru, Prašánti Nilajam a Brindávanu vykonávali 13.-21.října 2007 devítidenní službu na venkově. Více než 700 studentek a zaměstnanců školy v Anantapuru a mnoho dalších dobrovolníků balilo jídlo a oblečení. S prací začínali v deset hodin večer a končili kolem třetí hodiny ranní. Ostatní studenti vyjížděli do přibližně 150 vesnic v okolí Puttaparthi, Bukkapatnam a Kothacheruvu a sloužili v nich doslova dům od domu. Pozornost byla věnována tomu, aby žádná rodina nebyla opomenuta. Po dobu osmi dnů obsloužili denně asi 30 000 lidí jídlem a bylo rozdáno přibližně 6 000 ks oblečení.

Může vyvstat otázka, jak tato služba řeší problém venkovské Indie? Je zřejmé, že problémy vesničanů jsou příliš vážné na to, aby je bylo možné vyřešit tímto krátkým služebním programem. Ale Bábův přístup je jiný. Říká, že tato služba v první řadě vyjadřuje lidem ve vesnicích, že je zde někdo, kdo je má rád a stará se o ně. V druhé pak dává studentům intenzivní zážitky, které by jinak nikdy neměli. Ideou je učinit srdce studentů natolik citlivými, aby do nich byla zaseta semínka soucitu. Tato senzitivita ve studentech navždy zůstane a jednou, až budou zastávat vlivnější pozice, je povede k tomu, aby změnili tvář venkovské Indie.“

ze zprávy o průběhu služby ve vesnicích 2007

Péče o osiřelé a strádající děti

 V červenci 2002 Sáí Bába inauguroval Sri Sathya Sai Deena Janoddharana Pathakamu, domov pro osiřelé a strádající děti v Kammavaripalli. Nyní je podporováno tímto projektem 60 dětí z vesnic v okolí Puttaparti. Dětem je poskytováno ubytování, stravování, odívání, vzdělání a je postaráno o další každodenní potřeby. Kromě toho bylo na jméno každého dítěte uloženo na účet 100 000 rupií. Byla zde také vybudována škola, která dětem zajišťuje formální vzdělání a také je školí v práci na počítači.

Domovy pro seniory

Sri Sathya Sai Central Trust vede domy pro seniory v Kadugodi, Bengalúru a Anantapuru. Chráněncům je zcela zdarma poskytováno ubytování, strava a lékařská péče.